Pháp thoại Năng Lực Vượt Chướng Ngại do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Long Thạnh (X. Tân Hội – TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long), ngày 10/11/2017

Năng Lực Vượt Chướng Ngại – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá