Bài pháp thoại: Nelson mandala người hùng công lý do TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Xá Lợi, Quận 3, ngày 08/12/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-nelson-mandala-nguoi-hung-cong-ly/