Nẻo về của ý – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại khóa tu Một Ngày An Lạc thứ 143, chùa Phổ Quang, ngày 02/04/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5921,Neo-ve-cua-y.tsph