Pháp thoại Nếp sống an lạc do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Phước Sanh (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 08/05/2019

video