Bài pháp thoại “Nếu Quên Cái Đẹp” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán (Huế) ngày 24/09/2016 (24/08/Bính Thân)

Pháp âm ĐĐ Thích Phước Tiến – Nếu Quên Cái Đẹp


Chúng ta không thể có một hình ảnh xã hội trật tự, tốt đẹp khi chúng ta không thể nâng cấp cái đẹp và cái thiện từ những điều giản dị, bình thường như đi đứng, nói năng, ăn mặc và những hành vi ứng xử nơi công cộng khác.

Cuộc sống xã hội ngày nay vẫn diễn ra theo quy luật chính nó, nhũng điều trở nên ý nghĩa chính là phong trào ứng xử của mỗi người với môi trường sống xung quanh. Những mối quan hệ đan cài sinh động và phức tạp của các tính cách khác nhau đã làm cho lối sống xã hội được thể hiện theo một chiều hướng nào đó, và khi chiều hướng này trở nên phổ biến, người ta có thể khái quát những diện mạo, đặc điểm nổi bật của tính cách con người trong xã hội ấy.

Trích “Thử nhìn tính cách xã hội qua cái đẹp và cái thiện”


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!