Ngắm trăng. Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân Rằm tháng Giêng tại Chùa Phổ Quang, ngày 04-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1860,Ngam-trang.tsph