Ngăn Chặn AIDS Và Thực Hiện Cam kết. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân ngày thế giới phòng chống HIV/ AIDS, Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 3-12-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1652,Ngan-chan-Sida–thuc-hien-cam-ket-A.tsph

Ngăn Chặn AIDS Và Thực Hiện Cam kết – Thích Nhật Từ
Đánh giá