Pháp thoại: Ngày nào là ngày đáng sống trên thế gian do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại khóa tu niệm Phật lần thứ 70 chùa Hội Đức (Tp.Vĩnh Long)

video