Nghệ thuật sống – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Linh Sơn Phước Huệ, Nha Trang, ngày 28/01/2012. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6690,Nghe-thuat-song.tsph

Nghệ thuật sống – Thích Nhật Từ
Đánh giá