Bài pháp thoại Nghiệp – Người Bạn Đồng Hành do Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phước Thành (H. Cầu Ngang – T. Trà Vinh), ngày 28-07-2008

Download MP3

Nghiệp – Người Bạn Đồng Hành – Thích Phước Tiến
4.5 (90%) 2 vote[s]