_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại NGHIỆP VÀ SỐ PHẬN
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa BỬU QUANG – Q.Tân Phú – Tp.HCM
Ngày 10.10.2013 ( 06/09 âm lịch )
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***