Video pháp thoại Ngũ Ấm Ma do thầy Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM) ngày 19/03/2017 (22/02/Đinh Dậu)