Pháp thoại Ngũ Phúc Lâm Môn do Ni sư Thích Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP . Sa Đéc – T. Đồng Tháp) ngày 15/02/2019

Đánh giá