Pháp thoại Người Biết Sống An Lạc – Đừng Tức Giận Khi Gặp Điều Ngang Trái do SC Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Vạn Hạnh (TP. Sa Đéc – T. Đồng Tháp), ngày 30/10/2017

Người Biết Sống An Lạc – Đừng Tức Giận Khi Gặp Điều Ngang Trái – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá