Pháp thoại Người Biết Thương Chính Mình do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Thiên Trúc – 2999 Vanport Dr, San Jose, Bang San Jose, Hoa Kỳ,ngày 06/07/2019

video