Người chết hưởng gì từ sự cúng kiến – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 03/06/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6756,Nguoi-chet-huong-gi-tu-su-cung-kien.tsph