Pháp thoại Người Cư Sĩ Học Phật Cần Biết do TT Thích Chân Tính giảng trong khóa tu Pháp Lạc lần thứ 67 tại chùa Hải Long năm 2018