Pháp âm Người Lương Thiện Có Phải Hay Thiệt Thòi được ĐĐ. Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Phổ Hiền (Lộc Thành – Lâm Đồng), ngày 05/09/2017