HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: Người Phật Tử Cần Tu Tập Những Gì trong Khóa tu Ngày An Lạc, tại Chùa Giác Ngộ (Q10, TP. Hồ Chí Minh) ngày 25.11.2018

Người Phật Tử Cần Tu Tập Những Gì – Thích Viên Giác
4.5 (90%) 2 vote[s]