Bài pháp âm Người Xuất Gia Báo Hiếu do Thượng Tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Thiên Hòa trong Khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá