Ngưỡng Cửa Cuộc Đời – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hoằng Pháp, ngày 18/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4910,Nguong-Cua-Cuoc-doi.tsph