Nguyên Lý Phật Giáo Nhập Thế. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 24/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1673,Nguyen-ly-Phat-giao-nhap-the.tsph

Nguyên Lý Phật Giáo Nhập Thế – Thích Nhật Từ
Đánh giá