Nguyên lý quản lý tốt. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 03-06-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1921,Nguyen-ly-quan-ly-tot.tsph

Nguyên lý quản lý tốt – Thích Nhật Từ
Đánh giá