Thầy Thich Nhật Từ Giảng tại hang động Asura, Nepal, ngày 06/07/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-nhan-dien-va-chuyen-hoa-thoi-quen/ – wWw.TuSachPhatHoc.Com