Bài pháp thoại: Nhận diện và vượt qua khổ đau – TT.Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phổ Quang, Quận Tân Bình, ngày 11/08/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-nhan-dien-va-vuot-qua-kho-dau/ – www.tusachphathoc.com