Bài pháp âm Nhân Duyên Giàu Nghèo do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ Đình Long Khánh, An Giang nhân ngày lễ húy kỵ lần thứ 69

Đánh giá