Bài pháp âm Nhân Duyên Giàu Nghèo do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tổ Đình Long Khánh, An Giang nhân ngày lễ húy kỵ lần thứ 69

Nhân Duyên Giàu Nghèo – Thích Thiện Thuận
Đánh giá