Nhận lỗi, xin lỗi và thứ lỗi – TT. Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Thiện Phước, Tiền Giang, ngày 15/05/2012. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6742,Nhan-loi-xin-loi-va-thu-loi.tsph