http://youtu.be/kBm2NjHerkA

_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại NHÂN QUẢ BÁO ỨNG HIỆN TIỀN
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa Pháp Hoa – Lâm Đồng – Đà Lạt
Ngày 04.10.2013 ( 30/08 âm lịch – năm Quý Tỵ )
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***

Đánh giá