Nhân quả không sai – Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, 16-12-2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1111,Nhan-qua-khong-sai-A.tsph