Bài pháp thoại Nhân Sinh Quan Phật Giáo do Ni Sư Thích Nữ Liễu Pháp thuyết giảng trong khóa tu mùa hè 2018 tại chùa Hoằng Pháp