Pháp thoại “Nhận Thức Về 5 Giới” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 14/02/2014 (15/01/Giáp Ngọ)

Download MP3

Đánh giá