Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Nhận xét của thầy Thích Nhật Từ về ngoại cảm và cõi âm – phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn, ngày 25-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1873,Nhan-xet-cua-thay-Thich-Nhat-Tu-ve-ngoai-cam-va-coi-am-B.tsph

Nhận xét của thầy Thích Nhật Từ về ngoại cảm và cõi âm – phần 2/2
Đánh giá