Bài pháp thoại “Nhất Tâm Niệm Phật” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phước Thiện (Bình Chánh, HCM) ngày 16/03/2013 (05/02/Quý Tỵ)

Download MP3