Bài thuyết pháp “Nhìn Đời Bằng Nghiệp Cảm” được thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hải Ấn (Nha Trang, Khánh Hòa) ngày 04/07/2008 (02/06/Mậu Tý)

Download MP3

Nhìn Đời Bằng Nghiệp Cảm – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]