Bài pháp thoại Nhìn Lại Chính Mình do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Bình Quang Ni Tự (Phan Thiết, Bình Thuận) ngày 08/05/2011 (60/04/Tân Mão)

Có những người mấy chục năm không biết sống cho cái gì, làm cái gì. Nhiều người cả đời chỉ sống trong đau khổ, kỷ niệm để rồi nó đay nghiến, đè nặng lên tâm hồn.

Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến – Nhìn Lại Chính Mình

Download MP3

BỆNH TRẦM KHA CỦA CON NGƯỜI

Thấy lỗi người,
Che giấu lỗi mình,
Khoe khoang cái hay của mình
Che giấu cái hay của người

là căn bệnh trầm kha của con người. Nó là bức tường kiên cố ngăn cách đạo giải thoát.

Vì nòng cốt của đạo Phật là “Vô Ngã”.

Người muốn giải thoát sanh tử phải phá tan ngã chấp.

Nếu tâm chấp ngã còn nặng trĩu thì không mong gì giải thoát được.

Sở dĩ che giấu lỗi mình, vạch bày lỗi người v.v…là gốc của si mê chấp ngã.

Muốn dứt trừ bệnh si mê chấp ngã, điều kiện trước tiên phải dẹp trừ tâm lỗi lầm “thấy lỗi người, che giấu lỗi mình…”.

Lục Tổ dạy: “Người đời nếu thật tu hành, đừng thấy lỗi thế gian. Các việc muốn không ngại, thường phải thấy lỗi mình, như thế mới hợp với đạo”.

(HT. Thích Thanh Từ)


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!