_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại NHỚ PHẬT
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Tịnh Xá Ngọc Liên – Huyện Vĩnh Thạnh – Tp.Cần Thơ
Ngày 24.11.2013 (22.10 – Quý Tỵ)
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***