Như Thế Vẫn Chưa Đủ – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 12/04/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4519,Nhu-The-Van-Chua-du.tsph