Bài thuyết pháp “Những Bước Thăng Trầm” do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 3/29/2008

Những Bước Thăng Trầm – Thích Thiện Thuận
Đánh giá