Bài pháp thoại: Những Cái Biết Làm Thay Đổi Cuộc Đời do TT.Thích Nhật Từ thuyết giảng tại trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp, Bình Phước, ngày 09/09/2012 – nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6959,Nhung-cai-biet-lam-thay-doi-cuoc-doi.tsph – wWw.TuSachPhatHoc.Com