Bài pháp âm Những Chiếc Bẫy Cuộc Đời – Lợi Dưỡng do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Học Xá Lợi, Tp Hồ Chí Minh ngày khóa tu niệm phật

Những Chiếc Bẫy Của Cuộc Đời – Lợi Dưỡng – Thích Thiện Thuận
Đánh giá