Pháp thoại Những Điều Bảo Hộ An Vui phần 2 được SC Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA PHƯỚC HỘI (Xã Mỹ Thành Nam – Huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang), ngày 12/05/2017