Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Bài pháp thoại: Những điều cha mẹ nên dạy con cái – TT.Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Ấn Quang ngày 20/08/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-nhung-dieu-cha-me-nen-day-con-cai/ – www.tusachphathoc.com