Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Bài pháp thoại: Những điều người con hiếu thảo nên làm – TT.Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Phước Thiên Campuchia, ngày 26/08/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-nhung-dieu-nguoi-con-hieu-thao-nen-lam/ – www.tusachphathoc.com