Bài pháp thoại: Những điều người tu tịnh độ nên biết do TT.Thích Nhật Từ giảng tại chùa Vĩnh Phước, ngày 17/03/2013 – www.tusachphathoc.com
Nghe bài giảng mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/play/media/nguoi-tu-tinh-do-nen-biet/