Những Điều Phật Tử Mới Nên Biết – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng Nhân Lễ Vu Lan Chùa Giác Ngộ, ngày 03/09/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5191,Nhung-dieu-Phat-Tu-Moi-Nen-Biet.tsph

Những Điều Phật Tử Mới Nên Biết – Thích Nhật Từ
Đánh giá