Những Điều Ước Nguyện. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 02/03/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1350,Nhung-dieu-uoc-nguyenGiang-tai-Chua-an-Quang-ngay-02-03-08-.tsph