Bài pháp âm Những Lời Cuối Của Đức Thế Tôn do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh nhân ngày đại lễ phật đản

Đánh giá