Bài thuyết pháp “Những Mùa An Cư Của Đức Phật” được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu – địa chỉ: Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, ngày 19/6/2016

Những Mùa An Cư Của Đức Phật – Thích Thiện Thuận
1 (20%) 1 vote