Những nghịch lý nên tránh – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Linh Quang, Nha Trang, ngày 28/01/2012. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6686,Nhung-nghich-ly-nen-tranh.tsph

Những nghịch lý nên tránh – Thích Nhật Từ
Đánh giá