Những ngộ nhận về đức Phật – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Hoa, tỉnh Đắk Nông, ngày 01/01/2012. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6634,Nhung-ngo-nhan-ve-duc-Phat.tsph

Những ngộ nhận về đức Phật – Thích Nhật Từ
Đánh giá